logo

"Wetenschappelijk begrip en vision-gebaseerde technologische ontwikkeling van continue gebarentaalherkenning en vertaling"

Wetenschappelijke doelen

Een van de wetenschappelijke doelen van dit produkt is om het taalkundige begrip van verschillende fonetische signalen te vergroten om zo onder meer gebaren en zinsgrenzen te identificeren. Deze zijn nodig voor het verwerken van continu gebarentaalgebruik door verschillende gebaarders. Een tweede doel is om uit te vinden welke types van assimilatie en coarticulatie plaatsvinden als gebaren worden gerealiseerd in een string van meerdere gebaren (dus voorbijgaand aan individuele gebaren), met tussen-woord en binnen-woord coarticulatie-effecten zoals die ook voorkomen in de gesproken taal. Deze vragen hebben tot nu slechts beperkte aandacht gekregen in de de taalkundige literatuur en zijn nog nooit bestudeerd vanuit het perspectief van computerherkenning of continue gebarentaal.

Hoewel de studie zal worden uitgevoerd in Nederlandse Gebarentaal (NGT) zullen de uitkomsten vermoedelijk ook geldig zijn voor andere gebarentalen omdat ze verwijzen naar de fonetische basis van gebaren.

Copyright 2011 © SIGNSPEAK CONSORTIUM. All rights reserved.